Μήνας: Μάρτιος 2023

Πρόγραμμα Κατανυκτικών και πανηγυρικών Εσπερινών στην Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Πρόγραμμα Κατανυκτικῶν καί πανηγυρικῶν Ἑσπερινῶν Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023 Πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός